ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

توری حصاری (فنس)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری حصاری (فنس)
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری حصاری (فنس) 2.2 چشمه 6.5 تهران2.26.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 2.4 چشمه 6.5 تهران2.46.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 2.5 چشمه 5.5 تهران2.55.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 2.8 چشمه 5.5 تهران2.85.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 3 چشمه 5.5 تهران35.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 4 چشمه 5 تهران45مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2 چشمه 5.525.5مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2.1 چشمه 5.52.15.5مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2.4 چشمه 7.52.47.5مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2.8 چشمه 6.72.86.7مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 5.735.7مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 7.737.7مترمربع-تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds