ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

توری حصاری (فنس)

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری حصاری (فنس)
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری حصاری (فنس) 2.2 چشمه 6.52.26.5مترمربعتهران22,000 تومان
توری حصاری (فنس) 2.4 چشمه 6.52.46.5مترمربعتهران26,300 تومان
توری حصاری(فنس) 2.5 چشمه 5.52.55.5مترمربعتهران33,400 تومان
توری حصاری (فنس) 2.8 چشمه 5.52.85.5مترمربعتهران41,700 تومان
توری حصاری (فنس) 3 چشمه 5.535.5مترمربعتهران47,700 تومان
توری حصاری (فنس) 4 چشمه 545مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2 چشمه 5.525.5مترمربع-21,700 تومان
توری حصاری ضخامت 2.1 چشمه 5.52.15.5مترمربع-23,900 تومان
توری حصاری ضخامت 2.4 چشمه 7.52.47.5مترمربع-22,900 تومان
توری حصاری ضخامت 2.8 چشمه 6.72.86.7مترمربع-34,300 تومان
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 5.735.7مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 7.737.7مترمربع-34,400 تومان