ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

توری پرسی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری پرسی
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری پرسی 3.5 چشمه 4.4 تهران3.54.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3.5 چشمه 2.2 تهران3.52.2مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4.4 تهران44.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3 چشمه 2*232*2مترمربع-19,500 تومان
توری پرسی 3 چشمه 4*434*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.3 چشمه 4*43.34*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.4 چشمه 2*23.42*2مترمربع-19,500 تومان
توری پرسی 3.6 چشمه 2*23.62*2مترمربع-19,500 تومان
توری پرسی 3.6 چشمه 4*43.64*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.8 چشمه 2*23.82*2مترمربع-19,500 تومان
توری پرسی 4 چشمه 3*343*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4*444*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 3*34.53*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 5*54.55*5مترمربع-تماس بگیرید