ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

توری پرسی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری پرسی
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری پرسی 3.5 چشمه 4.4 تهران3.54.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3.5 چشمه 2.2 تهران3.52.2مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4.4 تهران44.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3 چشمه 2*232*2مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3 چشمه 4*434*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.3 چشمه 4*43.34*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.4 چشمه 2*23.42*2مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.6 چشمه 2*23.62*2مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.6 چشمه 4*43.64*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.8 چشمه 2*23.82*2مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 3*343*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4*444*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 3*34.53*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 5*54.55*5مترمربع-تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds