ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱
Menu

توری گابیون

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری گابیون
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)وزن (kg)جنسواحدمحل تحویلقیمت
توری گابیون 1.8 گالوانیزه تهران1.8-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون 2.5 گالوانیزه تهران2.5-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون 3 گالوانیزه تهران3-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 1.61.68*10گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 1.81.88*100.7گالوانیزهمترمربع-13,100 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 226*81.1گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 228*100.8گالوانیزهمترمربع-13,100 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 2.52.56*82.5گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 2.52.58*100.8گالوانیزهمترمربع-21,700 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 336*82.5گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 338*102گالوانیزهمترمربع-21,700 تومان
توری گابیون چشمه 10*10 ضخامت 3310*10-گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید