ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

سیم مفتولی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی سیاه بنگاه آهن آتا
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتوزن کلاف (kg)کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (تسمه) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(تسمه)18 تا 20آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتاتماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (تسمه) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(تسمه)20 تا 25آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتاتماس بگیرید
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا1.5کلاف(فابریک)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا16,850 تومان
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (فابریک) بنگاه آهن آتا2.5کلاف(فابریک)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا16,850 تومان
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه آهن آتا1.5کلاف فابریک(سلفون دار)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا17,850 تومان
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف فابریک(سلفون دار) بنگاه آهن آتا2.5کلاف فابریک(سلفون دار)15آهن توس آرونکیلوگرمبنگاه آهن آتا17,850 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی گالوانیزه تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)واحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی گالوانیزه 0.5 تهران0.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.7 تهران0.7کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.8 تهران0.8کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 0.9 تهران0.9کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 1 تهران1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه 1.2(رابیتس بندی) تهران1.2(رابیتس بندی)کیلوگرمتهران21,400 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه 1.5(اسکوپ) تهران1.5(اسکوپ)کیلوگرمتهران21,400 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2 تهران2کیلوگرمتهران19,900 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.1 تهران2.1کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.2 تهران2.2کیلوگرمتهران19,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.3 تهران2.3کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.4 تهران2.4کیلوگرمتهران19,800 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه 2.5 تهران2.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.7 تهران2.7کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 2.8 تهران2.8کیلوگرمتهران19,400 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 3 تهران3کیلوگرمتهران19,400 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 3.5 تهران3.5کیلوگرمتهران19,450 تومان
سیم مفتولی گالوانیزه گرم 4 تهران4کیلوگرمتهران19,450 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
سیم مفتولی مسوار تهران
کارخانه آهن آتا
نامضخامت (mm)حالتواحدمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی مسوار 1.2 تهران1.2شاخهکیلوگرمتهران19,750 تومان
سیم مفتولی مسوار 1.5 تهران1.5شاخهکیلوگرمتهران19,550 تومان
سیم مفتولی مسوار 2 تهران2شاخهکیلوگرمتهران19,350 تومان
سیم مفتولی مسوار 2.5 تهران2.5شاخهکیلوگرمتهران19,200 تومان
سیم مفتولی مسوار 3 الی 8 تهران3 الی 8شاخهکیلوگرمتهران19,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
مفتول مسوار فولاد نوین متین
کیان فولاد نوین متین
نامضخامت (mm)واحدکارخانهمحل بارگیریقیمت
سیم مفتولی مسوار 2 فولاد نوین متین2کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران19,000 تومان
سیم مفتولی مسوار 2.5 فولاد نوین متین2.5کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,900 تومان
سیم مفتولی مسوار 3 فولاد نوین متین3کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,700 تومان
سیم مفتولی مسوار 3.5 فولاد نوین متین3.5کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,700 تومان
سیم مفتولی مسوار 4 فولاد نوین متین4کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,500 تومان
سیم مفتولی مسوار 5 فولاد نوین متین5کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهرانتماس بگیرید
سیم مفتولی مسوار 6 فولاد نوین متین6کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,500 تومان
سیم مفتولی مسوار 7 فولاد نوین متین7کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,500 تومان
سیم مفتولی مسوار 8 فولاد نوین متین8کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,500 تومان
سیم مفتولی مسوار 9 فولاد نوین متین9کیلوگرمنوین متینبازار شادآباد تهران18,500 تومان

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds