ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 - پنجشنبه ها 9 الی 14
۰۳۱-۹۱۰۰۴۱۰۱
دفتر فروش
ENGLISH
TOOS ARVAN IRON
۳۴۱۰۱ - ۰۳۱

توری فولادی

ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری مرغی تهران
بازرگانی آهن توس آرون
ناموزن (kg)سایز چشمه (inch)عرض (cm)واحدتولید کنندهمحل تحویلقیمت
توری مرغی 4.8 کیلویی تهران4.83.490رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 6 کیلویی چشمه 3.4 اینچی63.4200,000 تومان
توری مرغی 6/3 کیلویی تهران6/33.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 6/5 کیلویی تهران6/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 7.2 کیلویی چشمه 3.4 اینچی7.23.4225,000 تومان
توری مرغی 7/5 کیلویی تهران7/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
توری مرغی 8.5 کیلویی چشمه 3.4 اینچی8.53.4265,000 تومان
توری مرغی 9/5 کیلویی تهران9/53.4120رولایرانتهرانتماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری حصاری (فنس)
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری حصاری (فنس) 2.2 چشمه 6.5 تهران2.26.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 2.4 چشمه 6.5 تهران2.46.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری(فنس) 2.5 چشمه 5.5 تهران2.55.5مترمربعتهران32,600 تومان
توری حصاری (فنس) 2.8 چشمه 5.5 تهران2.85.5مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری (فنس) 3 چشمه 5.5 تهران35.5مترمربعتهران46,200 تومان
توری حصاری (فنس) 4 چشمه 5 تهران45مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2 چشمه 5.525.5مترمربع-21,400 تومان
توری حصاری ضخامت 2.1 چشمه 5.52.15.5مترمربع-23,450 تومان
توری حصاری ضخامت 2.4 چشمه 7.52.47.5مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 2.8 چشمه 6.72.86.7مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 5.735.7مترمربع-تماس بگیرید
توری حصاری ضخامت 3 چشمه 7.737.7مترمربع-تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری فرنگی
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری فرنگی رول 1.5*120 تهرانحلقهتهرانتماس بگیرید
توری فرنگی رول 1.5*150 تهرانحلقهتهرانتماس بگیرید
توری فرنگی رول 1.5*180 تهرانحلقهتهرانتماس بگیرید
توری فرنگی چشمه 4 ابعاد 20*1200.854حلقه-220,000 تومان
توری فرنگی چشمه 4 ابعاد 20*1500.854حلقه-240,000 تومان
توری فرنگی چشمه 4 ابعاد 20*1800.854حلقه-280,000 تومان
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری گابیون
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)وزن (kg)جنسواحدمحل تحویلقیمت
توری گابیون 1.8 گالوانیزه تهران1.8-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون 2.5 گالوانیزه تهران2.5-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون 3 گالوانیزه تهران3-گالوانیزهمترمربعتهرانتماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 1.81.88*100.7گالوانیزهمترمربع-14,000 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 226*81.1گالوانیزهمترمربع-16,000 تومان
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 228*100.8گالوانیزهمترمربع-16,000 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 2.52.56*82.5گالوانیزهمترمربع-22,500 تومان
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 2.52.58*100.8گالوانیزهمترمربع-21,350 تومان
توری گابیون چشمه 6*8 ضخامت 336*82.5گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 338*102گالوانیزهمترمربع-تماس بگیرید
ماشین حساب
ارتباط با کارشناس
توری پرسی
بازرگانی آهن توس آرون
نامضخامت (mm)چشمه (cm)واحدمحل تحویلقیمت
توری پرسی 3.5 چشمه 4.4 تهران3.54.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3.5 چشمه 2.2 تهران3.52.2مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4.4 تهران44.4مترمربعتهرانتماس بگیرید
توری پرسی 3 چشمه 2*232*2مترمربع-18,000 تومان
توری پرسی 3 چشمه 4*434*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.3 چشمه 4*43.34*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.4 چشمه 2*23.42*2مترمربع-18,000 تومان
توری پرسی 3.6 چشمه 2*23.62*2مترمربع-18,000 تومان
توری پرسی 3.6 چشمه 4*43.64*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 3.8 چشمه 2*23.82*2مترمربع-18,000 تومان
توری پرسی 4 چشمه 3*343*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4 چشمه 4*444*4مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 3*34.53*3مترمربع-تماس بگیرید
توری پرسی 4.5 چشمه 5*54.55*5مترمربع-تماس بگیرید

This will close in 0 seconds

    This will close in 0 seconds