جهت مشاوره و تماس با کارشناسان ۰۳۱۹۱۰۰۴۱۰۱ داخلی ۵۰۰

زیگزاگ

نامضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت
زیگزاگ ۴.۸ میل اصفهان۴.۸کلافبنگاه آهن آتاکیلوگرمتماس بگیرید
زیگزاگ ۵ میل اصفهان۵کلافبنگاه آهن آتاکیلوگرمتماس بگیرید
زیگزاگ ۵ میل اصفهان۵شاخه(۵۵ سانتی)بنگاه آهن آتاکیلوگرمتماس بگیرید
زیگزاگ ۵ میل اصفهان۵شاخه(۶۵ سانتی)بنگاه آهن آتاکیلوگرمتماس بگیرید
زیگزاگ ۵ میل اصفهان۵شاخه(۷۵ سانتی)بنگاه آهن آتاکیلوگرمتماس بگیرید